Parkeren bij Schiphol, 24 uurs service. 7 dagen per week, ook op zon- en feestdagen.
Info? ☏ +31 (0)6 302 13 158 (kantooruren) /✉ info@travel-parkingservice.nl

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities


1.1 TRAVEL parkingservice is aanbieder van parkeerruimte bij Schiphol en transfer naar en van de luchthaven.
1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die een reservering maakt voor de parkeerruimte en de transfer.
1.3 Parkeerperiode: de periode dat het voertuig van de reiziger zich bevindt op ons terrein, ingaand op de datum van brengen en durend tot en met de datum van ophalen.

Artikel 2 - Parkeerruimte

2.1 De reiziger kan een parkeerplaats boeken bij TRAVEL parkingservice via internet. Hierbij dient te worden doorgegeven de exacte datum en tijd waarop de klant aankomt (op de parking) en de datum en tijd waarop de klant de auto komt ophalen na terugkeer op de luchthaven, het vluchtnummer van de terugreis, het kenteken van de auto alsmede het merk en type, het mobiele telefoonnummer waarop de klant te bereiken is en zijn volledige adresgegevens.
2.2 De boeking geeft recht het voertuig uitsluitend gedurende de boekingsperiode te stallen.
2.3 TRAVEL parkingservice behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen reserveringen te weigeren.
2.4 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een vastgesteld aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Indien het maximum aantal beschikbare plaatsen wordt overschreden zal TRAVEL parkingservice een boeking afwijzen.

Artikel 3 - Reservering en betaling

3.1 De reiziger kan tot twaalf uur voor de aankomsttijd op de parkeerfaciliteit, een reservering maken. Reizigers die korter dan twaalf uur voor aankomst boeken kunnen alleen na telefonisch overleg met de dienstdoende medewerker een boeking maken.
3.2 De reiziger kan zijn boeking tot twaalf uur voor de afgesproken aankomsttijd op onze parkeerfaciliteit annuleren. Latere annuleringen resulteren in een rekening voor de totale parkeerperiode. Hiervoor zal een factuur worden verstuurd welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Dit geldt ook voor de reiziger die niet komt opdagen.
3.3 De reiziger betaalt het verschuldigde parkeergeld bij de boeking per ideal.
3.4 De reiziger kan ook bij boeking het totale bedrag op onze bankrekening voldoen. Indien de betaling bij aankomst op de parkeerfaciliteit niet is bijgeschreven op onze rekening, dient de reiziger zijn haar bankafschrift te tonen waaruit blijkt dat het bedrag is overgeschreven naar onze rekening. Kan de reiziger dit niet, dan dient de reiziger het totale bedrag alsnog te betalen met een debetcard bij de dienstdoende medewerker van TRAVEL parkingservice.
3.5 De zakelijke reiziger kan op verzoek en na goedkeuring door onze administratie een maandelijkse factuur krijgen van de parkeerkosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
3.6 Wanneer u onjuiste gegevens hebt verstrekt over uw datum en tijd terugkomst en wij hierdoor tevergeefs op U wachten, zullen wij de extra gemaakte kosten aan U doorberekenen. Deze bedragen 25,00 euro per extra rit! Vanzelfsprekend geldt dit niet voor vertragingen!

Artikel 4 - Parkeren

4.1 De reiziger dient het voertuig te parkeren op aanwijzingen van ons personeel.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1
Het parkeren door de reiziger op ons terrein, geschiedt op eigen risico van de reiziger. Hierop zijn geen uitzonderingen.
5.2 TRAVEL parkingservice sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade of inbraak uit.
5.3 TRAVEL parkingservice heeft het recht om - in geval van parkeerschade, ontstaan als gevolg van een omstandigheid welke voor het risico is van TRAVEL parkingservice - deze te laten repareren door een erkend carrosseriebedrijf.
5.4 Indien wij Uw bagage helpen in-, en uitladen, dient U zich ervan bewust te zijn, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan of door Uw persoonlijke eigendommen.
5.5 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade vervalt indien het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeertijd aan het einde van de parkeerperiode bij een medewerker van TRAVEL parkingservice is gemeld.

Artikel 6 - Slotbepaling

6.1
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Travel parkingservice:
een juiste keus!

  • Hulpvaardig & bekwaam personeel
  • Kleinschalig, persoonlijke aandacht
  • Zelf parkeren op de aangewezen plek
  • Geen sleutelafgifte
  • Transfer tussen luchthaven & parking
  • Afgesloten & video-bewaakte parkeerlocaties
Reserveren